НОВИНИ

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Още новини
Александър Александров, доц.

ако препоръчвате
Александър Александров, доц. кликнете
тук

Александър Александров, доц.

Специалист по:

Съдебна медицина

Практикува в:

Александровска болница

Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология – МФ-МУСофия

Образование и месторабота:

Завършил висше медицинско образование – 1999г. в Медицински Университет - гр.Крайова, Румъния.

От 2000г. до 2002г. работил като лекар Съдебномедицинско отделение и

Неврологично отделение в МБАЛ „Св. Петка” – гр. Видин

- 2002г. – специализант по съдебна медицина в Център по съдебна медицина и

деонтология при УМБАЛ ”Александровска”, гр. София;

- 2003г. – лекар-ординатор в Център по съдебна медицина и деонтология при

УМБАЛ ”Александровска”, гр. София;

- 2005г. – асистент и придобива специалност „съдебна медицина”;

- 2008г. – старши асистент;

- 2010г. – главен асистент и защитава дисертация на тема

„СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ С ДАННИ ЗА

УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”;

- 2013г. – доцент;

- 2015г. – до настоящия момент - Вр.И.Д. – Ръководител Катедра по съдебна

медицина и деонтология – МФ – МУ – София.

Следдипломна квалификация:

- специализирани курсове по съдебна медицина с насоки: Съдебномедицинска

идентификация на личността; ДНК-анализ при спорен родителски произход и

веществени доказателства;  Съдебномедицинска токсикология; Съдебномедицинска

биотрасология;

Членство в академии и организации:

1. Български лекарски съюз;

2. Balkan academy of forensic sciences;

3. Българско дружество по съдебна медицина и деонтология – научен

секретар на дружеството;

4. Асоциация на тъканните банки в България;

5. European association of tissue banks;

6. Българско дружество по патология;

7. Българско анатомично дружество.

8. Българско дружество по съдебна медицина – зам. председател

 

Професионални направления на работа и дейност:

- съдебномедицинска токсикология с профилирана насоченост при случаи на

отравяния с упойващи и наркотични вещества;

- съдебномедицинска травматология - изследване на трупове при насилствена смърт

(убийства, самоубийства, нещастни случаи);

- съдебномедицинска патология и танатология при случаи на скоропостижна смърт;

- съдебномедицинска идентификация на трупове с неустановена самоличност,

изследване на костни останки;

- съдебномедицинска експертиза на живи лица при битови и криминални казуси,

полови престъпления;

- съдебномедицинска експертиза и изследване на веществени доказателства;

-  био-трасологични съдебномедицински експертизи;

- съдебномедицинска експертиза по писмени данни, по материали от досъдебни и

съдебни производства;

- оглед на местопроизшествие;

- координатор по донорство и експлантатор на костно-сухожилни тъкани,

Изпълнителна агенция по трансплантации при МЗ – ОЦБГ - УМБАЛ

„Александровска” ЕАД за периода 2004-2009г. и от 2015г. до настоящия момент.

Научна и преподавателска дейност:

- практически упражнения по съдебна медицина със студенти по медицина, дентална медицина и специализанти;

- пълен лекционен курс на студенти по медицина и дентална медицина с направление съдебномедицинска токсикология;

- лекционни курсове по съдебна медицина на младши съдии и прокурори в Национален институт по правосъдие;

- ръководител на една специализация по „Съдебна медицина”;

- ръководител за провеждане на основен курс по „съдебна медицина на шест специализанта по „патология”;

- ръководител на специализирано обучение по „съдебна медицина” на един лекар по дентална медицина с издаден сертификат;

- научен консултант на два успешно защитени дисертационни труда за придобиване на научна степен „доктор” с научно направление в съдебномедицинска токсикология;

Автор и съавтор на повече от 103 научни статии и съобщения в български и чужди списания с общ IF от тях 28,956. Цитирания – 24 с общ IF от тях 31,821. Участвал в 37 научни конгреса и конференции в България и чужбина. Автор на една монография „Съдебномедицински аспекти при смъртни случаи на лица с данни за употреба на наркотични вещества” – МЕДИЦИНСКО ИЗДАТЕЛСТВО „АРСО” –„АРСО – КП” ЕООД, 86 стр. ISBN:978-954-9301-95-3

Участие в три научни проекта - Сравнително макроскопско и СТ-ангиографско изследване на вариациите на Велизиевият кръг от гледна точка на мозъчната протекция в аортната хирургия; Ежегодно проучване на случаите на починали лица с данни за употреба на наркотични вещества за територията на София-град и София-област, съвместно с Национален център по наркомании – гр. София; Изследване на постъпилите за съдебномедицински преглед живи лица в катедра по съдебна медицина и деонтология с травми в лицево-челюстната област за периода 19.11.2010г. – 31.12.2011г. – ръководител на проекта д-р Ал. Александров,дм. - Изх. № 792/27.12.2012

Контакти:

София - 1431, ул. Здраве - 2

Клиника по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ „Александровска” - ЕАД

Ет. 2, кабинет № 24

E-mail: sashko_forensic@yahoo.com

Тел.: 02/9230764, 02/9230412

 

 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.