НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини
Петър Тивчев, проф.

ако препоръчвате
Петър Тивчев, проф. кликнете
тук

Петър Тивчев, проф.

Специалист по:

Ортопедия и травматология

Практикува в:

Образование и квалификация :

1969 г. Висше медицинско образование ,  Висш медицински институт –София

1976 г. Специалност – Ортопедия и травматология

1984 г. Дисертация – Кандидат на медицинските науки

1986 г. Хабилитация -  ДОЦЕНТ

1997 г. Дисертация –Доктор на медицинските науки

1999 г. Хабилитация -  ПРОФЕСОР

Професионална деиност:

1969-1972           Ординатор-хирург , Районна болница , Луковит

1972-1979     Асистент, Институт по Ортопедия и травматология, Медицинска Академия

1979- 1989    Ръководител  на клиника при  Висш медицински институт, Стара Загора

1989- 1991    Зам. директор на Център по спешна медицина при Мед.Университет –София

1991-1999        Завеждащ Клиника по травматология  ,Мед. Университет- София

1997-1999           Национален консултант по Спешна медицина на МЗ

1999- 2004    Завеждащ Катедра  по ортопедия и травматология ,Мед. Университет- София

2001-2008      Национален консултант по ортопедия и травматология на МЗ

1991- 2008     Началник Клиника по ортопедия и травматология –МБАЛ “Царица Йоана”

2009 -             Консултант по ортопедия и трвматология  в СБАЛ „Полимед”, „ Сердика

Специализации :

1976- Полша ,Хирургия на тазобедрената става и гръбнака

1984- Чехия, Остеонекрози

1997- Ирландия ,Менаджмент на Спешната медицина

1997- Португалия, Менаджмент на Спешната медицина

1988- Швейцария , Травматология на грабнака

1999- Швейцария – Висш курс по травматология

Професионални интереси :

  •          Хирургия на тазобедрената става
  •          Остеонекрози- въвежда множество диагностични и оперативни методики
  •          Реваскуларизации- организира микрохирургически екип и въвежда метода у нас
  •          Ендопротезиране-въвежда редица модели ва ендопротези

 Преподавателска дейност:

1972-1979 - Практически занятия със студенти

1979-1989 - Лекционен курс със студенти

1989- 1999 – Лекционен курс специализанти по ортопедия и травматология

1999-  2007 -  Зам Декан на Мед. Факултет

Под негово ръководство за защитени над 10 дикторски дисертации. От неговите сътрудници / от ВМИ Ст.Загора и ВМУ –София/ : 1 е хабилитиран за професор ,а 5 за доценти.

Автор на „ Медицинския стандарт по ортопедия и травматология” и обновения           „ Курикулум па ортопедия и травматология

Носител на:

  •          почетния знак на Медицински факултет 2002год
  •          пачетен знак на Медицински Университет „ SIGNUM LAUDIS” 2005

 

Научна деиност :

Научни монографии  - 7

-          Фрактурите/ 1996/

-          Болест на Пертес –диагностика и лечение/1999/

-          Фрактури при децата/2001/

-          Тромбоемболични усложнения в следоперативния период/ 2001/

-          Вътреболнични инфекции/2005/

-          Recent Advances in Arthroplasty /2012/,Evidence Linking Elevated Oxidative Stress and Aseptic Loosening of Hip Arthroplasty

-          Артропластика на тазобедрената става / 2014/

 

Научни публикации -  251

Конгреси у нас и в чужбина – 72

Ползвани езици :

         Немски

         Английски

         Руски

Член на :

         Президент на БОТА 2004

         SICOT                        1998

         EFFORT                     2003

         AASKH                      1999

         EPOS                          2002

         Председател на Етична Комисия към БОТА

         Президент на АO Alumni Bg  1996-2009

         Член на Висшия медицински съвет 1997-2000

         Редакционна колегия н сп. Ортопедия и травматология

         Редакционна колегия на сп. Кинезитерапия

         Редакционна колегия сп. Остеопороза

         Отг.Редактор на сп Rp/Ортопедия

         Председател на Научен съвет по хирургически заболявания / 2007-2010/

Контакти

Тел 0888609491

e-mail    ptivchev@gmail.com

© 2012 - 2015 Всички права запазени.