НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини

ако препоръчвате
Пламен Кинов, доц. кликнете
тук

Пламен Кинов, доц.

Специалист по:

Ортопедия и травматология

Практикува в:

УМБАЛ „Царица Йоанна”

1995 г. - медицина, Медицински университет, Плевен

Специализации

2004 г. - специалност „Ортопедия и травматология”

2011 г. - магистратура „Здравен мениджмънт”

Специализации по ортопедия и травматология (Германия – 2002 г., Австрия – 2003, 2004, 2007, 2010 г.)

Регистрация

Български лекарски съюз

Професионално развитие

2007 г. - доктор по медицина

2010 г. и понастоящем - доцент в Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ “Ц. Йоанна - ИСУЛ”

1999 г. - гл. асистент в Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ “Ц. Йоанна - ИСУЛ”

Изследователска работа по ортопедия и травматология

Консултант към Министерство на здравеопазването (група по остеопороза)

Членство

Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), European Hip Society (Eurohip), АО алумни, Герхард Кюнчер Крайзе, Съюз на учените в България (СУБ), European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) (колективен член)

Касиер на Българско дружество по ортопедия и травматология

Председател на Софийски клон на Българско дружество по ортопедия и травматология

Редакционен секретар на сп. „Ортопедия и травматология” – септ. 1999 – дек. 2004, дек. 2007 – април 2010 г.

Секретар на Българско дружество по ортопедия и травматология - окт. 2004 - окт. 2007 г.

Научен опит

Член на Група по изследване на асептичното разхлабване на тазобедрената артропластика – февр. 2001 г. и понастоящем

Изследователска работа върху ендопротезиране и интрамедуларна остеосинтеза

Участие в Проект български артропластичен регистър - ян. 2004 и понастоящем

Рецензент на медицински списания (Bulgarian Journal of Orthopedics and Traumatology, Acta Orthopedica, Journal of Biomedical and Clinical Research, Journal of Orthopaedic Surgery and Research)

Публикации, участие в научни прояви

Световна награда Abdel Hay Mashhour Award, XXV, конгрес на SICOT, Istanbul , 2005 г.

Награда за най-добра постерна презентация, X конгрес на БОТА, 2007 г.

69 научни публикации в България, 27 - в чужбина

Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:

„Асептично разхлабване на тазобедрената ендопротеза”

© 2012 - 2015 Всички права запазени.