НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини
Камен Недев, д-р

ако препоръчвате
Камен Недев, д-р кликнете
тук

Камен Недев, д-р

Специалист по:

Лъчелечение

Практикува в:

СБАЛ по онкология

Завършва ПМ Гимназия във Варна, медицина през 2001 г. в МУ-Варна и е преминал основен курс по лъчелечение през 2007 г. Зачислен е за СДО за придобиване на специалност по Лъчелечение през 2008 г.

От 2005 г. е свободен докторант на тема: „Хипофракциониране и ескалиране на дозата при дефинитивно лъчелечение на карцинома на простатната жлеза”, а от 2008 г. – асистент. Участва в курсове на ESMO на тема „Рак на млечната жлеза“; курсове за повишаване на квалификацията на ESTRO на тема «Мултидисциплинарен подход при рак на простатата» и «Модерна радиобиология»; Ежегодни работни срещи на фирма Nucletron за брахитерапевти, както и на курсове за СДО в България.

Автор е на публикации и участник в научни форуми и колегиуми на тема урогенитални тумори при мъжете. Съавтор е в специалното издание на Медикарт посветено на онкологията. Член е на Гилдията на лъчетерапевтите в България при БАР, на Българското Онкологично дружество, Клуб млад онколог, както и на Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO). Член е на научния колектив работещ по ДО02-81/12.12.2008 към Фонд Научни изследвания на МОМН за закупуване на Специализирана планираща система в реално време за брахитерапия на простатен карцином и създаване и оборудване на Лаборатория по молекулярна диагностика. Области на интерес: Злокачествени урогенитални тумори; Карцином на млечната жлеза.

© 2012 - 2015 Всички права запазени.