НОВИНИ

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Още новини

ако препоръчвате
Фани Мартинова, проф. кликнете
тук

Фани Мартинова, проф.

Специалист по:

Клинична хематология

Практикува в:

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Завършила ВМИ - София, специалност медицина през 1972 г. а през 2004 г. в МУ – София – магистратура по здравен    мениджмънт. В периода 1972-1976 г. e работила като участъков лекар в Районна болница – Трявна. От 1976 г. до сега (2015 г.) работи в Университетска многопрофилна болница за активно лечение по спешна медицина (УМБАЛСМ) “Н. И. Пирогов”– София, в Отделение по трансфузионна хематология и имунология. От 1991 год. e началник на Отделение по трансфузионна хематология и имунология, а понастоящем на Лаборатория по трансфузионна хематология .Притежава две медицински специалности: трансфузионна хематология (1980) и клинична имунология (1996). Научните степени са свързани със защита на две дисертации -  за “доктор” по медицина  (1984) и за “доктор на медицинските науки” (2004). Научните звания са присъдени по специалност “Хематология и преливане на кръв” – доцент (1987) и професор  (2006). 

Практическите и научните интереси са в няколко медицински области:

1) Трансфузионна медицина: имунохематологична диагностика при кръвопреливания и бременности; компонентна трансфузионна терапия; трансфузионни проблеми при преливане на кръв; алтернативи на кръвопреливанията; трансфузионен надзор;

2) Имуногенетика: HLA (тъканна, левкоцитна) съвместимост при: кръвопреливания, бременности, костномозъчни  и бъбречни трансплантации; HLA значение при болести; HLA при популационно-генетични изследвания;

3) Клинична имунология: клетъчен и хуморален имунитет при травма, шок, сепсис и кръвопреливания; имунология на възпалителния процес; автоимунитет; репродуктивна имунология; имуномодулираща терапия.

Научните трудове са свързани с посочените изследователски интереси.

Броят на публикациите в списания у нас е 202, на публикациите в чужбина – 53, на доклади, изнесени на конгреси, конференции и симпозиуми  у нас – 247, на доклади в чужбина – 95. Участвала е в 11 монографии и учебници у нас и в един сборник с лекции в чужбина. Има едно изобретение. Наградена е с ІІ-ра награда на Международното дружество по хомотоксикология на името на проф. Hans-Heinrich Reckeweg за проучването “Имунопрофилактика на грип и други респираторни вирусни инфекции с таблетки Engystol” (2004). Специализирала в Белгия и Франция (по програма “Темпус”) по проблемите на HLA типизиране при трансплантации на тъкани и органи  (1991-1992).

Членува в научни организации: Съюз на учените в България, Българска асоциация по трансфузионна медицина (БАТМ - председател на УС); Българска асоциация по клинична имунология (БАКИ); Международно дружество по кръвопреливане (ISBT); Международно дружество по тромбоза и хемостаза (ISTH); Европейска федерация по имуногенетика (EFI); Световна асоциация по трансплантация на костен мозък (WMDA); Председател е на експертен лекарски борд по трансфузионна хематология към БЛС и е член на експертен съвет по клинична имунология към МЗ. Преподавателската дейност е свързана у нас със специализирани курсове по трансфузионна хематология и клинична имунология за специализанти и с Европейското училище по трансфузионна медицина (ESTM).

                        Контакти: 02/ 91 54 419

© 2012 - 2015 Всички права запазени.